Документи


Сертифікати

       


Уставні документи ПРАТ «РАМБУРС»

Свідоцтво ПДВ
Свідоцтво реєстрації
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРАТ «РАМБУРС» ЯК ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

(згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р.)


Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" за 2014 рік (регулярна інформація)