Документы


Сертификаты

       


Уставные документы АО «Рамбурс»

Свидетельство НДС
Свидетельство Регистрации
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРАТ «РАМБУРС»
КАК ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг,
утверждённом Решением НКЦПФР №2826 от 13.12.2013г.)


Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" за 2014 рік (регулярна інформація)

Форма 1. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2015 рік
Форма 2. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2015 рік

Форма 1. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2016 рік
Форма 2. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2016 рік

Форма 1. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2017 рік
Форма 2. Баланс ПРАТ РАМБУРС за 2017 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів 25.03.2019 р.

Річна інформація ПРАТ "РАМБУРС" за 2018 рік
Особлива інформація ПРАТ "РАМБУРС" 2019 рік