Документы


Сертификаты

       


Уставные документы АО «Рамбурс»

Свидетельство НДС
Свидетельство Регистрации
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРАТ «РАМБУРС»
КАК ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг,
утверждённом Решением НКЦПФР №2826 от 13.12.2013г.)


Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" за 2014 рік (регулярна інформація)